นาย ณะรินทร์ รินทร์ฟอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
สิบตำรวจเอก สนิท ผัดเวียง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2014
ปรับปรุง 22/05/2018
สถิติผู้เข้าชม 554689
Page Views 860498
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ...พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ เป็นองค์กรโปร่งใส ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ป้าย

ป้าย

อบรมการใช้ปุ๋ย

อบรมการใช้ปุ๋ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการอบรมจริยธรรม

โครงการอบรมจริยธรรม

รณรงค์ประชามติ

รณรงค์ประชามติ

โครงการป้องกัน

โครงการป้องกัน

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการคุณพระช่วย ตอนธงชาติไทย (คลิปเต็ม - HD) (14 ก.ค. 60 | อ่าน 190 ครั้ง)
ประวัติธงชาติไทยใน "กบนอกกะลา" ตอนธงชาติไทย (14 ก.ค. 60 | อ่าน 178 ครั้ง)
ประวัติธงชาติไทยอย่างย่อ ๒๐ นาที ฟังสนุก เข้าใจง่าย ไม่สับสน (14 ก.ค. 60 | อ่าน 184 ครั้ง)
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านปางปอย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง การขอความเห็นชอบก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. (15 มิ.ย. 60 | อ่าน 205 ครั้ง)
บัญชีแผนการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (01 มิ.ย. 60 | อ่าน 197 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (17 พ.ค. 60 | อ่าน 263 ครั้ง)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ (28 ก.พ. 60 | อ่าน 267 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (11 ส.ค. 59 | อ่าน 579 ครั้ง)
คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (16 พ.ค. 59 | อ่าน 490 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (สขร.1) (07 เม.ย. 59 | อ่าน 476 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายงานเพิ่มแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ (ผด.5)(เพิ่มเติมครั้งที่1) (15 พ.ค. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560) (20 มี.ค. 61 | อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 12 บ้านนางจันทร์ ปันจันทร์ ถึงบ้านนายดวงจันทร์ หอมยม (ต่อจากถนนเดิม) บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมต (27 ก.พ. 61 | อ่าน 163 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.สายถนนทางเข้าหมู่บ้านธิ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.และงาวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 41.00 เมตร ตามร (15 ก.พ. 61 | อ่าน 170 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด สายถนนหนองบวกช้างสายล่าง บ้านหนองบวกช้าง หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 206.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ (15 ก.พ. 61 | อ่าน 132 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักของหมู่บ้าน ช่วงที่ 2 (ต่อจากถนนเดิม-3 แยกห้วยเดื่อ) บ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ (15 ก.พ. 61 | อ่าน 131 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน(ต่อจากเดิม) บ้านสันดอยนาค หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 เมตร ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ (15 ก.พ. 61 | อ่าน 123 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) บ้านสันดอยนาค หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (14 ก.พ. 61 | อ่าน 133 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.สายถนนทางเข้าหมู่บ้านขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.และวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 41 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ บ้านธิ (14 ก.พ. 61 | อ่าน 84 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักของหมู่บ้าน ช่วงที่ 2 (ต่อจากถนนเดิม-3แยกห้วยเดื่อ) บ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 ขาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (14 ก.พ. 61 | อ่าน 85 ครั้ง)
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2561 (08 พ.ค. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2561 (10 เม.ย. 61 | อ่าน 8 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (08 มี.ค. 61 | อ่าน 73 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 (06 ก.พ. 61 | อ่าน 83 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (08 ม.ค. 61 | อ่าน 81 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (09 พ.ย. 60 | อ่าน 92 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2560 (11 ต.ค. 60 | อ่าน 113 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (05 ก.ย. 60 | อ่าน 106 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (11 ก.ค. 60 | อ่าน 174 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (13 มิ.ย. 60 | อ่าน 169 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
ชาเขียวช่วยสร้างเสริมการทำงานของสมองได้ qaz1122 27 เม.ย. 61
เกมสนุกพร้อมโปรโมชั่นมากมาย qaz1122 06 เม.ย. 61
เดินถอยหลัง บริหารข้อเข่า qaz1122 31 มี.ค. 61
สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป คนรักสุขภาพ 30 มี.ค. 61
เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา NewsCM1 25 ก.พ. 61
parttime qaz1122 19 ก.พ. 61
 
รายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงินประจำปี 2560 (12 ต.ค. 60 | อ่าน 94 ครั้ง)
 
    พฤษภาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
ปฏิทินกิจกรรม
14 ม.ค. 60
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
แบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน