นาย ณะรินทร์ รินทร์ฟอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
สิบตำรวจเอก สนิท ผัดเวียง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2014
ปรับปรุง 15/02/2018
สถิติผู้เข้าชม 524318
Page Views 788325
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ...พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ เป็นองค์กรโปร่งใส ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ป้าย

ป้าย

อบรมการใช้ปุ๋ย

อบรมการใช้ปุ๋ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการอบรมจริยธรรม

โครงการอบรมจริยธรรม

รณรงค์ประชามติ

รณรงค์ประชามติ

โครงการป้องกัน

โครงการป้องกัน

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการคุณพระช่วย ตอนธงชาติไทย (คลิปเต็ม - HD) (14 ก.ค. 60 | อ่าน 107 ครั้ง)
ประวัติธงชาติไทยใน "กบนอกกะลา" ตอนธงชาติไทย (14 ก.ค. 60 | อ่าน 98 ครั้ง)
ประวัติธงชาติไทยอย่างย่อ ๒๐ นาที ฟังสนุก เข้าใจง่าย ไม่สับสน (14 ก.ค. 60 | อ่าน 106 ครั้ง)
รายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้านปางปอย ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ เรื่อง การขอความเห็นชอบก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คสล. (15 มิ.ย. 60 | อ่าน 118 ครั้ง)
บัญชีแผนการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (01 มิ.ย. 60 | อ่าน 95 ครั้ง)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (17 พ.ค. 60 | อ่าน 127 ครั้ง)
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ (28 ก.พ. 60 | อ่าน 123 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (11 ส.ค. 59 | อ่าน 395 ครั้ง)
คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (16 พ.ค. 59 | อ่าน 316 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (สขร.1) (07 เม.ย. 59 | อ่าน 315 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.สายถนนทางเข้าหมู่บ้านธิ หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 140.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.และงาวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 41.00 เมตร ตามร (15 ก.พ. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด สายถนนหนองบวกช้างสายล่าง บ้านหนองบวกช้าง หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 206.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.40 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ (15 ก.พ. 61 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักของหมู่บ้าน ช่วงที่ 2 (ต่อจากถนนเดิม-3 แยกห้วยเดื่อ) บ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ (15 ก.พ. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้าน(ต่อจากเดิม) บ้านสันดอยนาค หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640.00 เมตร ตามรูปแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ (15 ก.พ. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าหมู่บ้าน (ต่อจากเดิม) บ้านสันดอยนาค หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร (14 ก.พ. 61 | อ่าน 1 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาปิด คสล.สายถนนทางเข้าหมู่บ้านขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.และวางท่อ คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 41 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ บ้านธิ (14 ก.พ. 61 | อ่าน 3 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลักของหมู่บ้าน ช่วงที่ 2 (ต่อจากถนนเดิม-3แยกห้วยเดื่อ) บ้านดอยป่าไผ่ หมู่ที่ 15 ขาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร (14 ก.พ. 61 | อ่าน 2 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอย ๑๒ บ้านนางจันทร์ ปันจันทร์ ถึงบ้านนายดวงจันทร์ หอมยม (ต่อจากถนนเดิม) บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑ (02 ก.พ. 61 | อ่าน 4 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย12 บ้านนางจันทร์ ปันจันทร์ ถึงบ้านนายดวงจันทร์ หอมยม (ต่อจากถนนเดิม) บ้านแม่ป่าไผ่ หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการบ (01 ก.พ. 61 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะราคาเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ขนาดยาว 36.00 เมตร พร้อมลาน คสล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่คะ ด (05 ม.ค. 61 | อ่าน 20 ครั้ง)
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2561 (06 ก.พ. 61 | อ่าน 0 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (08 ม.ค. 61 | อ่าน 11 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (09 พ.ย. 60 | อ่าน 21 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2560 (11 ต.ค. 60 | อ่าน 28 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (05 ก.ย. 60 | อ่าน 29 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (11 ก.ค. 60 | อ่าน 99 ครั้ง)
สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (13 มิ.ย. 60 | อ่าน 97 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
parttime qaz1122 19 ก.พ. 61
 
รายงานทางการเงิน
รายงานทางการเงินประจำปี 2560 (12 ต.ค. 60 | อ่าน 27 ครั้ง)
 
    กุมภาพันธ์ 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
ปฏิทินกิจกรรม
14 ม.ค. 60
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
แบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน