นาย ณะรินทร์ รินทร์ฟอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
สิบตำรวจเอก สนิท ผัดเวียง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/05/2014
ปรับปรุง 19/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 318776
Page Views 462366
 
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ...พัฒนาตำบลให้น่าอยู่ เป็นองค์กรโปร่งใส ให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ป้าย

ป้าย

ให้สัมภาษณ์ข่าว

ให้สัมภาษณ์ข่าว

ครูดีเด่น ประจำปี 2557

ครูดีเด่น ประจำปี 2557

อบรมการใช้ปุ๋ย

อบรมการใช้ปุ๋ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ

โครงการอบรมจริยธรรม

โครงการอบรมจริยธรรม

รณรงค์ประชามติ

รณรงค์ประชามติ

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (11 ส.ค. 59 | อ่าน 0 ครั้ง)
คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (16 พ.ค. 59 | อ่าน 42 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (สขร.1) (07 เม.ย. 59 | อ่าน 72 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (สขร) (02 มี.ค. 59 | อ่าน 90 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถขุดดินตีนตะขาบ ขนาด ๑๗๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (02 มี.ค. 59 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลซื้อรถ ขุดดินตีนตะขาบ ขนาด 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้แก (18 ก.พ. 59 | อ่าน 90 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (สขร.1) (10 ก.พ. 59 | อ่าน 109 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 (สขร) (05 ก.พ. 59 | อ่าน 103 ครั้ง)
บัญชีการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปหนองก๊อดจอ (ต่อจากถนนเดิม) บ้านสันป่าก่อ หมู่2 (3) (05 ก.พ. 59 | อ่าน 106 ครั้ง)
บัญชีการประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปหนองก๊อดจอ (ต่อจากถนนเดิม) บ้านสันป่าก่อ หมู่2 (2) (05 ก.พ. 59 | อ่าน 101 ครั้ง)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการแก้ไขภัยแล้ง ปรับปรุง ระบบจ่ายน้ำ งานหอถังสูง พร้อมเดินท่อสูบน้ำดิบ ความยาว 390.00 เมตร ติดตั้งถังน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ (ปร.5) (19 ส.ค. 59 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการแก้ไขภัยแล้ง ปรับปรุง ระบบจ่ายน้ำ งานหอถังสูง พร้อมเดินท่อสูบน้ำดิบ ความยาว 390.00 เมตร ติดตั้งถังน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ (ปร4-3) (19 ส.ค. 59 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการแก้ไขภัยแล้ง ปรับปรุง ระบบจ่ายน้ำ งานหอถังสูง พร้อมเดินท่อสูบน้ำดิบ ความยาว 390.00 เมตร ติดตั้งถังน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ (ปร4-2) (19 ส.ค. 59 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการแก้ไขภัยแล้ง ปรับปรุง ระบบจ่ายน้ำ งานหอถังสูง พร้อมเดินท่อสูบน้ำดิบ ความยาว 390.00 เมตร ติดตั้งถังน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ (ปร.4-1) (19 ส.ค. 59 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการแก้ไขภัยแล้ง ปรับปรุง ระบบจ่ายน้ำ งานหอถังสูง พร้อมเดินท่อสูบน้ำดิบ ความยาว 390.00 เมตร ติดตั้งถังน้ำ ขนาด 2,500 ลิตร จำนวน 4 ใบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 โครงการ (ป.ป.ช.1) (19 ส.ค. 59 | อ่าน 8 ครั้ง)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ผด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 (งวดที่ 2) (04 ส.ค. 59 | อ่าน 3 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 (สขร.1) ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา (04 ส.ค. 59 | อ่าน 6 ครั้ง)
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ขอประชาสัมพันธ์ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ของหน่วยงาน อบต. แม่คะ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย ไตรมาสที่ 3 (04 ส.ค. 59 | อ่าน 3 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (สขร.1) (04 ส.ค. 59 | อ่าน 7 ครั้ง)
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานชลประทาน โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะที่ตื้นเขิน (14 ก.ค. 59 | อ่าน 33 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
ใครเคยสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) บ้างคะ prang 21 ส.ค. 59
ใครเคยสอบตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ บ้างคะ prang 17 ส.ค. 59
ประเทศอะไรเอ่ย anets 29 เม.ย. 59
 
    สิงหาคม 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS
แบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ดูผลโหวด
 
สมาชิกเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
สมัคสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน